[Ĉi tiu artikolo estis eldonita en la informilo de Autism Network International (Internacia Reto de Aŭtismo), Our Voice (Nia Voĉo), Volumo 1, Numero 3, 1993. Estas skizo de la prezento kiun Jim prezentis ĉe la Internacia Konferenco pri Aŭtismo de 1993 en Toronto, kaj estas adresata ĉefe al gepatroj.]

Gepatroj…


Hodiaŭ, 21a de marto, estas la internacia tago de Down-sindromo kaj pro tio, ni skribis tiun ĉi tekston! En la fino, oni trovas glosaron!
Dum multe da tempo, la homoj kun Down-sindromo estis traktataj kiel malsanaj aŭ kiel ili estas ĉiamaj infanoj, tiel malfaciligas, ke ili kreskigu laŭeble¹. Tiu situacio estis…


Vi povas aŭskulti ĉi tiun artikolon ĉi tie: https://anchor.fm/ni-parolu-pri-kapablismo

Handikapaj homoj estas la plej granda minoritato en la mondo, ni estas 15% el la monda loĝantaro laŭ Unuiĝintaj Nacioj, kaj kvankam temas pri granda minoritato, ekzistas multaj stereotipoj kaj antaŭjuĝoj aŭ eĉ estas tabuo paroli pri handikapeco.

Tiuj antaŭjuĝoj donataj…

Ni parolu pri kapablismo

Ĉi tie ni parolas pri handipeco kaj spertoj de handikapaj homoj. Aŭdeblas ĉe https://anchor.fm/ni-parolu-pri-kapablismo

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store